1. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری , کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹/۱۷
  2. سیدمرتضی حسینی , مراتب معارف الهی , بزرگداشت قاضی طباطبایی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۱۵
  3. سیدمرتضی حسینی , گمانه های نابرابری حقوق زن و مرد , اسلام و فیمینیسم , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲/۰۳