1. سیدمرتضی حسینی , زهرا اسکندری , بررسی تطبیقی فاعلیت ذهن در فرایند ادراک از دیدگاه ملاصدرا و هوسرل , خردنامه صدرا , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۳-۷۴
 2. اعظم مردیهادرچه , سیدمرتضی حسینی , جایگاه هستی شناختی و نفس شناختی خیال در حکمت متعالیه , حکمت معاصر , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۲۷-۱۴۶
 3. عظیمه پورافغانی خبیصی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱۳۹۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۳-۲۴
 4. الهه زارع , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی , قاسم کاکائی , غیاث الدین منصور دشتکی میان دو راهی وحدت وجود و وحدت شهود , فلسفه و کلام اسلامی , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۲۲۳-۲۰۷
 5. مسلم نجفی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی رابطۀ معنای زندگی با فطرت از نگاه علامه طباطبایی و کرکگور , الهیات تطبیقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱-۲۸
 6. سیدمرتضی حسینی , اسیه جمالی شوراب , دلالت آیه عالم الغیب بر گستره علم پیامبر اکرم (ص) , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۵۳-۷۴
 7. روح اله زینلی , علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی , مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۹-۴۶
 8. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد دلالت عقلی معجزات بر صدق ادعای نبوت , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۵-۲۴
 9. سیدمرتضی حسینی , ریحانه شایسته , هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه , پژوهش های فلسفی- کلامی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵-۲۵
 10. زهرا اسکندری , سعید رحیمیان , سیدمرتضی حسینی , واکاوی نظریه مایا در وداها , معرفت ادیان , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۳۲
 11. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , فاطمه استثنایی , خلاقیت نفس و مبانی انسان شناختی آن در حکمت متعالیه , خردنامه صدرا , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۶۹-۸۶
 12. سیدمرتضی حسینی , سید سجاد ساداتی زاده , عبدالله نیک سیرت , حکمت اشراقی و نقش نفس در نظام نوری سهروردی , زبان و ادبیات فارسی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۵۱-۱۷۴
 13. رسول حسین پور , سیدمرتضی حسینی , تولید و عرضه معنویت در بازار مصرف سرمایه‌داری , نقد و نظر , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۳۰-۵۷
 14. سیدمحمد مظفری , سیدمرتضی حسینی , مهدویت در اندیشه ابن‌عربی , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۶۵-۸۲
 15. سیدمرتضی حسینی , کوکب دارابی , پاسخ‌های فلسفی ملاصدرا و آگوستین به مسئله شرّ , الهیات تطبیقی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۱۴
 16. احمد نصیری محلاتی , سیدمرتضی حسینی , نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان , حکمت صدرایی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۵-۱۶۸
 17. سیدابوالقاسم حسینی زیدی , حسن نقی زاده , سیدمرتضی حسینی , گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل , آموزه های قرآنی , دوره ( ۱۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۷۰
 18. محمد علی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , بررسی برداشت های تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ , مطالعات تفسیری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۵-۹۸
 19. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , رابطه زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۶۵-۱۸۲
 20. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , ضرورت وجود انسان کامل در نظام هستی در عرفان نظری با تکیه بر آراء امام خمینی , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۶۵-۸۴
 21. الهام محمدزاده نقاشان , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی , مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه , پژوهشنامه علوی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۸۵-۱۱۰
 22. امیر راستین , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی , حکمت اسرا , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۱-۶۰
 23. سیدمرتضی حسینی , جهانگیر مسعودی , میثم عزیزیان مصلح , بررسی نظریه ارجاع اولیات به علم حضوری (نزد ابن‌سینا و مصباح یزدی) , حکمت سینوی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۶۳-۸۰
 24. محبوبه سقاب گندم آبادی , سیدمرتضی حسینی , بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۷۳-۱۰۱
 25. محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , بررسی برداشتهای تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ , مطالعات تفسیری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۷۵-۹۸
 26. محبوبه سقاب گندم آبادی , سیدحسین سیدی , محمدجواد عنایتی راد , سیدمرتضی حسینی , بررسی مفهوم غلوّ و غالی گری در نظریات ولایی حافظ رجب برسی , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۷۳-۱۰۱
 27. حمیدرضا سعیدی , سیدمحمد مرتضوی , سیدمرتضی حسینی , سید مهدی امامی جمعه , تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۹۳-۱۱۲
 28. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد نظریه دلالت اقناعی معجزات , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۳۵-۱۵۸
 29. حسین بلخاری قهی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۴۷-۷۴
 30. سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی , لوازم وجودشناسی، انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی نظریه اتحاد عاقل و معقول , خردنامه صدرا , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۱-۳۴
 31. سیدمرتضی حسینی , معصومه رودی , برهان های اثبات وجود خدا در مناظره های امام رضا(ع) در مرو , فرهنگ رضوی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۹-۷۵
 32. علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی , مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۹-۴۶
 33. مهدیه نزاکتی علی اصغری , سیدمرتضی حسینی , حقیقت ابصار از منظر سهروردی و ملاصدرا , حکمت صدرایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۳۵-۱۴۲
 34. محمد علی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری- روایی- فلسفی , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳-۲۶
 35. سیدمرتضی حسینی , عظیمه پورافغانی خبیصی , نسبت کمال عقلانی (اتحاد با عقل فعال) با کمالات اخلاقی از نظر ملاصدرا , حکمت معاصر , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۴۳-۵۷
 36. سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری - روایی - فلسفی , آموزه های فلسفه اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۳-۲۶
 37. فردین جمشیدی مهر , سیدمرتضی حسینی , روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا , فلسفه و کلام اسلامی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۵۱-۶۸
 38. روح اله زینلی , سیدمرتضی حسینی , فراگیری عام اراده الهی از دیدگاه صدرالمتألهین , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۱-۷۸
 39. معصومه رودی , سیدمرتضی حسینی , مقایسه اهداف مبارزاتی امام رضا و انبیاء الهی , فرهنگ رضوی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۵۳-۱۹۵
 40. سیدمرتضی حسینی , سیدمحراب الدین کاظمی , بررسی حقیقت ایمان از نگاه شبستری , پژوهشنامه کلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵-۲۰
 41. منوچهر خادمی , سیدمرتضی حسینی , تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه , اندیشه دینی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۱-۷۴
 42. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه , حکمت صدرایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۹-۸۳
 43. سیدمرتضی حسینی , اعظم سادات پیش بین , صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۳۷-۵۵
 44. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۴۹-۷۲
 45. وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی دلالت معجزه بر صدق ادعای نبوت از دیدگاه ابن رشد و علامه طباطبائی , معرفت کلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۲۹-۴۸
 46. سیدمرتضی حسینی , مسلم نجفی , سیدمحمد مرتضوی , جهانگیر مسعودی , بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۹-۷۲
 47. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص) , پژوهشنامه ادیان , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱-۳۱
 48. منوچهر خادمی , سیدمرتضی حسینی , سیدحسین سیدموسوی , تبیین نظریه انکشاف در مسئله علم , حکمت معاصر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۴۷-۷۴
 49. سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , وحدت وجود از نگاه ملاصدرا , خردنامه صدرا , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۱۰۱-۱۱۶
 50. سیدمرتضی حسینی , زهره سلحشورسفیدسنگی , علم حضوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا , حکمت صدرایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۳-۳۳
 51. سیدمرتضی حسینی , امیر راستین , بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۳-۲۱
 52. مصطفی مومنی , علیرضا کهنسال , سیدمرتضی حسینی , مسأله اتحاد عاقل و معقول در چنبره تعالیِ تفکرِ سینوی , پژوهش های هستی شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۷۷-۹۳
 53. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی «قیامت تشکیکی» از نگاه سید حیدر آملی , ذهن , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۷۷-۱۰۵
 54. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا , فلسفه دین , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۱۵-۱۴۲
 55. رضا نیرومند , سیدمرتضی حسینی , سعید نظری توکلی , رهیافت اصلاح ساختار ژنتیک در حل مسأله شرور انسانی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
 56. فهیمه شریعتی , سیدمرتضی حسینی , ذهن و تأثیرات بی واسطه آن از نظر ملاصدرا , حکمت صدرایی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۷۱-۸۴
 57. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی وحدت انسان و جهان در فیزیک و عرفان , فلسفه و کلام , دوره ( ۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۷-۷۶
 58. مهدی صدفی , سیدمرتضی حسینی , چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظره علامه طباطبایی و علامه طهرانی) , حکمت اسرا , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱۲۵-۱۵۰
 59. سیدمرتضی حسینی , ریحانه شایسته , بررسی دیدگاه جی. ال. مکی درباره شر از منظر فلسفه سهروردی , الهیات تطبیقی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۵-۲۸
 60. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی , قبسات , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۱۹۱-۲۲۴
 61. محبوبه وحدتی پور , سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت , قبسات , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۱۵۹-۱۹۰
 62. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , بررسی رویکردهای اعتدالی در حوزه عقلانیت باورهای دینی از منظر اندیشمندان مسلمان , پژوهش های اعتقادی کلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۵۱-۷۶
 63. فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی , تبیین ذکر احاطی و انبساطی انسان کامل , آینه معرفت , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۹-۱۷۱
 64. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا , فلسفه دین , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۳۵-۵۷
 65. سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی , نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره) , مطالعات عرفانی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۶۷-۹۴
 66. سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد انحصارگرایی مسیحی , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۵۳-۷۶
 67. سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , علی اشرف امامی , عباس جوارشکیان , نسبت نجات و حقانیت از نظر ملاصدرا و جان هیک , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۷-۴۶
 68. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین , جستارهای فلسفی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۵-۲۶
 69. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , سنخیت از دیدگاه غزالی و ابن سینا , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۷۵-۹۸
 70. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی فقر در حکمت متعالیه و عرفان , اندیشه دینی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۸۱-۱۰۶
 71. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی , نامه حکمت , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۵-۲۹
 72. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبی , اندیشه دینی , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۷-۵۴
 73. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , رابطه زبان دین و صدق , اندیشه دینی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۹-۵۲
 74. سیدمرتضی حسینی , علی زنگوئی , مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی , تحقیقات علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۷۹-۱۰۷
 75. سیدمرتضی حسینی , مهدی صدفی , زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن‌عربی , پژوهشنامه عرفان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۴۶-۷۰
 76. سیدمرتضی حسینی , محبوبه وحدتی پور , بررسی دلایل قاعده الواحد از دیدگاه ابن سینا، محقق طوسی و فخررازی , خردنامه صدرا , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۳-۴۸
 77. سیدمرتضی حسینی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه فرضعلی , بررسی تطبیقی قابلیت های فراروانی انسان با رویکرد عرفانی و عصب شناختی , اندیشه نوین دینی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۲۹-۱۴۸
 78. سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی , رستگاری کثرت گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتالهین , فلسفه دین , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۹۳-۱۱۶
 79. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , تحلیل معناداری زبان دین از دیدگاه فراپوزیتویستی , فلسفه و کلام , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۶۵-۸۸
 80. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی , ذهن , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۳-۱۰۲
 81. سیدمرتضی حسینی , تکتم مشهدی , تاویل عقلی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و غزالی , الهیات تطبیقی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱-۱۸
 82. فاطمه فرضعلی , سیدمرتضی حسینی , روی‌کرد پدیدار شناسانه سید حیدر آملی و رودلف اتو به امر قدسی , اندیشه دینی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۹-۸۰
 83. سیدمرتضی حسینی , نجمه السادات توکّلی , تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا , فلسفه دین , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۵-۳۰
 84. الهام محمدزاده نقاشان , سیدمرتضی حسینی , رابطه عصمت پیامبر اکرم با آیات عتاب از دیدگاه علامه سید حیدر آملی , تحقیقات علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۶۹-۱۹۷
 85. سیدمرتضی حسینی , رسول حسین پور , شهود در فلسفه، استدلال در عرفان , فلسفه و کلام , دوره ( ۸۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۹۱-۱۱۸
 86. سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی , بررسی مفهوم استغفار در صحیفه سجادیه , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۵-۶۲
 87. سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی , اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۷۱-۹۴
 88. سیدمرتضی حسینی , رسول حسین پور , نظریه تباین بالذات وجودها , خردنامه صدرا , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۲۵-۳۸
 89. سیدمرتضی حسینی , برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۵-۹۰
 90. سیدمرتضی حسینی , امیرعلی ترقی اوغاز , رابطه بین حمل اولی ذاتی و شایع صناعی ملاصدرا و قضایای تحلیلی و ترکیبی کانت , آینه معرفت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۸-۵۲
 91. سیدمرتضی حسینی , چیستی نفس و رابطه آن با بدن , آموزه های فلسفه اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳-۳۸
 92. سیدمرتضی حسینی , فهیمه شریعتی , ذهن از منظر ابن سینا , فلسفه و کلام , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۰۵-۱۲۴
 93. سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی , الهیات سلبی از نظر افلوطین و سید عبدالاعلی سبزواری مفسر مواهب الرحمن , آینه معرفت , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۳۱-۴۸
 94. سیدمرتضی حسینی , بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت , آموزه های فلسفی- کلامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۳-۶۲
 95. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل , فلسفه و کلام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۹-۲۸
 96. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , وحدت جهان , اندیشه دینی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۳-۳۰
 97. سیدمرتضی حسینی , برهان حدوث در مغرب زمین , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۴۷-۸۰
 98. سیدمرتضی حسینی , تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا , کلام اسلامی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲
 99. سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی , اینهمانی شخصی , اندیشه دینی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۲۱-۴۰
 100. سیدمرتضی حسینی , دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین , مطالعات اسلامی , دوره ( ۸۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۱-۳۶
 101. مریم پهلوان مازندرا نی , سیدمرتضی حسینی , تأملی در آرای هایدگر و گادامر , اندیشه دینی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴
 102. سیدمرتضی حسینی , مقایسه تطبیقی حکمت اشراق و حکمت زرتشتیان , خردنامه صدرا , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۵۳-۵۹
 103. سیدمرتضی حسینی , برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا , پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳
 104. سیدمرتضی حسینی , اخلاق و نسبیت , الهیات و حقوق , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۲۵-۱۵۱
 105. سیدمرتضی حسینی , تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۴, صفحه ۹-۵۶
 106. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی ختم ولایت , مطالعات اسلامی , دوره ( ۵۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۷-۴۲
 107. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 108. سیدمرتضی حسینی , اخلاق و واقعیت , نامه مفید , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۵-۲۴
 109. سیدمرتضی حسینی , بررسی تطبیقی هستی شناسی از منظر کانت و سهروردی , مطالعات اسلامی , دوره ( ۵۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱, صفحه ۱۸۵-۲۱۲
 110. سیدمرتضی حسینی , نقد گمانه های دکتر نصر حامد ابوزید , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۰/۱۱
 111. سیدمرتضی حسینی , معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰
 112. سیدمرتضی حسینی , کثرتگرایی دینی در بوته نقد , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰